Aile Hekimliğinde Başarı Ölçütleri - II
Prof. Dr. Füsun Ersoy
Aile Hekimliğinde Başarı Ölçütleri - II

GEÇİŞ DÖNEMİ İKİNCİ AŞAMA EĞİTİMLER

Aile Hekimliğinin evrensel ilkelerini hayata geçirmeyi başarabildiğimizde Aile Hekimliği uygulamalarında başarılıyız demektir, bu ilkelerden konuşmaya geçen hafta başlamıştık, kaldığımız yerden devam edecek olursak:

6. ilke: Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı

Sürekli bakımın getirdiği bir avantaj olarak her aile hekimi hastasına hemen ilaç, antibiyotik yazmayıp, özellikle birinci basamakta sık görülen ateş, ağrı, öksürük gibi farklılaşmamış rahatsızlıkların 1 hafta on gün içinde kendi kendini sınırlama eğilimi olduğundan ve “antibiyotiksiz-ilaçsız kendiliğinden” geçebildiğinden, tekrar kontrole çağırma geleneğini oluşturduğunda, hastalar buna inanıp uygular hale geldiğinde, akılcı ilaç kullanımı ve ilaca ayrılan payın aşağıya çekilmesi mümkün olacaktır. Yine kronik hastalıklarda sürekli bakım ve sağlam bireylerde sürekli sağlığın geliştirlmesi etkinliklerini her aile hekimi yapabildiğinde zaten kısıtlı olan sağlık kaynaklamızı etkili kullanabileceğiz, yatarak tedavilere varan minimal problemleri birinci basmakta çözümleyebildiğimizde, bu ilkeyi de yerine getirmiş olacağız.

7.Özgün klinik karar verme süreci

Aile hekimliği özgün bir tıp disiplini, bu disiplinin olmazsa olmazları etkili iletişim, etkili hasta hekim görüşmesi, biyopsikososyal yaklaşımı her aile hekimi her bireye uygulayabiliyor mu, bizim klinik yöntemimizde pek çok komplike ve pahalı tanı yönteminden çok daha değerli olan rutin araştırma yani anamnez ve fizik muayeneyi her aile hekimi atlamadan , semptomlu ya da semptomsuz her bireye yapabiliyor mu, önce pek çok test , laboratuar tetkiki istemeden bu ikisini gerçekleştiriyor mu, yapabiliyorsa başarılıyız demektir.

8-Savunuculuk

Her aile hekimi kendisine bağlı her bireye sağlığı ve hastalığı ile ilgili kararlarda onu en iyi tanıyan ve sürekli bakım veren yetkin ve donanımlı hekim olarak bilimsel doğrulara dayalı yol göstericilik yapıyormu, sağlığı ile ilgili kararlarda danışmanlık yapıyor ancak son kararı hasta otonomisine saygı gösteren ve görüşmeci modeli uygulayan bir hekim olarak hastasına bırakıyormu, o zaman başarılıyız demektir?

9-Gizlilik ve yakınlık

Sürekli bakımın bir sonucu olrak karşılıklı güven ilişkisi içinde her aile hekimi kişinin sağlığı konusunda bilmesi ve gereğinde saklaması gereken gizli bilgilere vakıf mı, o zaman başarılıyız demektir.

10-Ekip hizmeti

Bir aile hekimi ne kadar iyi bir hekim olursa olsun ekip çalışması olmazsa vereceği sağlık hizmetinin kalitesi bir yere kadar sınırlı kalacaktır. Tüm Türkiye’de Aile Hekimliği uygulaması ekibinde bulunacak personelin NİTELİĞİ ve NİCELİĞİ netleşerek sorunsuz çalışılır hale gelindiğinde başarıya ulaşmışız demektir.

11-Aile ve toplum yönelimli hizmet

Her aile hekimi, kendisine kayıtlı bireyi içinde yaşadığı aile ve toplumun sağlık örüntüleri içinde değerlendirip, karar sürecinde bunları da dikkate alır hale geldiğinde, başarılıyız demektir.

12-Entegrasyon ve koordinasyon

Her aile hekimi diğer basamaklarda hastaları hakkında verilen kararları,  sevk, konsultasyon istediği hastaların sonuçlarını ya da hastanede yatıp çıkan hastaları ile ilgili tüm girişimleri tek elde yani kişinin sorumluluğunu alan hekim olarak kendi kayıtlarında toplayabiliyorsa başarıya ulşmışız demektir.

13-Kolay ulaşılabilirlik

Her aile hekimi kendisine kayıtlı kişilere coğrafi, ekonomik ve sosyokültürel açıdan kolay ulaşılabilir bir hizmet sunar hale geldiğinde başarıya ulaşmışız demektir.

Bütün bu ilkelerin uygulanabilmesinde hem uygulayıcıların, yani aile hekimleri ve ekiplerinin, hem de ilkelerin uygulanabileceği koşul ve mevzuatı hazırlayacak olan yasa ve politika yapıcıların sorumluluğu vardır. Bu ilkelerden ödün verdikçe, Aile Hekimliği uygulamalarında, yani kaliteli Aile hekimliği hizmeti sunumunda başarı şansımız da azalacaktır.


GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ İKİNCİ AŞAMA

Bilindiği gibi geçiş dönemi eğitimleri iki aşamadan oluşmaktadır . Birinci aşama uyum eğitimlerinin amacı Aile Hekimliği tıp disiplinini tanıtmak, bu disipline özgü temel kavram ve ilkelerin neler olduğunun teorik ve uygulamalı oturumlarla öğrenilmesini sağlamak, eğitim sonunda kişisel eğitim gereksinimlerinin farkına varılması ve bunların nasıl karşılanacağı ile ilgili  ve ikinci aşama klinik eğitimlerin (İAKE) amacı mevcut uygulamada çalışan hekimlerin klinik yeterliliğinin arttırılmasıdır. 37 klinik, 3 beceri eğitimi modülünden oluşan bu eğitim 1 yıl sürecek ve büyük çoğunluğu e-öğrenme şeklinde gerçekleşecektir. Bu modüllerin konuları birinci basamak hekimlerine yapılan need assesment (ihtiyaç belirleme) çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Uygulamada çalışan aile hekimlerini sahadan çekmeden hem çalışıp hem eğitim alarak klinik yeterliliklerinin arttırılması hedeflendiğinden e-öğrenme yöntemi tercih edilmiştir. E öğrenme yöntemi dünyanın pek çok yerinde , dünyaca ünlü tıp fakültelerinde kullanılan bir yöntemdir. İkinci aşama klinik eğitim modüllerini alan uzmanı Aile Hekimliği uzman ve akademisyenleri, ilgili diğer disiplinlerle birlikte hazırlamıştır. Her ne kadar sanal gibi algılansa da içerik ve yöntem gerçek Aile Hekimliği uygulama birim ve ekiplerinin, gerçek hasta örneklerinin yer alacağı ortamda oluşturulmuştur. İlk modül, ikinci aşama klinik eğitimin tanıtılacağı bir modüldür. E öğrenme sürecinde ortaya çıkabilecek sıkıntı ve problemlerin neler olabileceğini görmek, teknik altyapıya ön hazırlık yapabilmek  amacıyla daha önce Hıfzısıhha aracılığıyla gerçekleştirilen uzaktan eğitim çalışmaları, sadece bir deneme niteliği taşımakta idi, asıl ikinci aşama klinik eğitimlerin içinde yer almamaktaydı. Birinci aşama uyum eğitimlerini tamamlamaış ve sertifika almış her hekim, ikinci aşama klinik eğitimi alma hakkı kazanmaktadır. 1 yılın sonunda kalıcı sertifikasyon için sınav yönetmelindeki sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Aile Hekimliği uzmanlarının, 1. aşama uyum eğitimlerinde olduğu gibi, 2. aşama uyum eğitimlerini alma zorunluluğu da yoktur.

Yayınlanma: 30.1.2009 | Görüntülenme: 17777
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Yorum Yaz
  Yorumlar:
  Tsemiz 14.2.2013 18:42:18
  Merhaba Hocam,
  Ben Tarık Semiz ,Aile hekimliği 2 etap eğitimleriyle ilgili bir doktora tez çalışması yapmaktayım. Çalışmamla ilgili aile hekimliği eğitim ve geliştirme daire başkanlığına başvurdum. Etik kuruldan geçti . Gerekli teyit alınabilir.03125655945
  Sizlerden ricam  anketime 2 dk ayırmanız. Bu çalışmam için çok önemli …
  Anket Linki: http://www.online-anket.gen.tr/anketformu.php?kullanici_id=2843&anket_id=4
  Bilimsel bir çalışmaya verdiğiniz destek için çok  teşekkür ederim.
  Saygılarımla
  Tarık Semiz
  t.semiz54@gmail.com
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle