Aile Sağlığı Merkezi Binaları Prototip Proje Çalışması
Aile Sağlığı Merkezi Binaları Prototip Proje Çalışması

Bu bölümde aile sağlığı merkezi (ASM) hizmet binaları için hazırlanacak olan projeler ile ilgili yapılan çalışmaya yer verilmiştir.

3.1. ASM KULLANIM ALANLARININ FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
Aşağıda belirtilen bina alanları ile ilgili standartlar ASM/AHB gruplandırma rehberindeki en üst grup (A Grubu) kriterlerine göre düzenlenmiş olup, ASM olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki şartlar Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19. ve 21. maddelerinde belirtilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde ASM kullanım alanlarının;

- Hizmetin amacına uygun ve eğitim amaçlı olarak kullanılabilir nitelikte olmalı,
- ASM hizmet binaları kullanışlı bir yapıya sahip, engelli ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını da mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirleri içermeli,
- Bina vatandaşlar tarafından kolay ulaşılabilen, güvenli uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip olmalıdır.
- Personelin verimliliğine katkı sunacak ortamları içinde barındırmalıdır.
- Özürlülerin hizmete kolayca ulaşımını sağlamak amacıyla, yeni yapılacak binalarda ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınmak suretiyle gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

3.1.1. Bekleme ve Kayıt Alanı
Bekleme alanları gelen kişilerin, eşlik eden yakınlarıyla birlikte sağlık hizmeti almak için bekledikleri alanlardır. Bu alanlarda ergonomik oturma grupları olmalıdır. Tek aile hekiminin bulunduğu ASM’de bekleme alanı asgari 20 m² olmalı, birden fazla aile hekimi varsa, her aile hekimi için 5 m² ilave edilmelidir. Bekleme alanları gerekli görüldüğünde yoğunluğu bölmek amacıyla farklı yerlerde birden fazla alandan oluşabilir. Danışma bankosu bilgi vermek, yönlendirmek ve gerektiğinde kayıt yapmak amacıyla kullanılır. Aile hekimi Uygulama Yönetmeliği’nde kayıt bölümü olarak adlandırılan alanın “Danışma Bankosu” olarak değiştirilerek, tercihen bekleme alanı içerisinde ve binaya girince görülebilir bir yerde planlanmalı ve m² olarak bekleme alanı içerisinde değerlendirilmelidir.

3.1.2. Muayene Odası
Muayene odası her aile hekimi için asgari 16 m² olmalıdır. Oda içinde hekim çalışması için büro masası, muayene masası, lavabo (tercihen tezgâhlı), ilaç dolabı, etajer, hasta ve yakını için oturma grubu olmalı, muayene ve hekim çalışma alanı hasta mahremiyetini sağlamak amacıyla birbirinden perde veya benzeri işlevi gören materyal ile ayrılmalıdır.

3.1.3. Engelli Hasta Muayene Odası
Bu oda birden fazla katlı ASM’lerde asgari 10 m² olarak planlanmalıdır. Tercihen binanın giriş katında bulunmalı, engelli ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır.

3.1.4. Tıbbi Müdahale Odası
Hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği asgari 16 m² büyüklükte olmalıdır. Bu odada lavabo (tezgâh altı üstü dolap olacak şekilde ) olmalıdır. Ayrıca bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene masası, kayıt deski, muayene ve acil müdahale malzemeleri, negatoskop, aspiratör cihazı, defibrilatör ve EKG cihazı, seyyar lamba, dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlar bulunmalıdır.

3.1.5. Laboratuvar Odası
Basit laboratuvar tetkiklerin yapıldığı, asgari 6 m² lik odadır. İçinde lavabo tercihen tezgâhlı, tezgâh altı - üstü dolap, kan alma koltuğu bulunmalıdır.

3.1.6. Gebe İzlem ve Aile Planlaması Odası
Gebe izleme ve aile planlaması odası 1 ve 2 hekimlik ASM’lerde 16 m² diğer ASM’lerde ise asgari 20 m² olmalıdır. Ayrıca bu oda içerisinde lavabo (tercihen tezgâhlı), jinekolojik muayene masası, normal muayene masası ve tuvalet olmalıdır.

3.1.7. Aşı Odası ve Bebek/Çocuk İzlem Odası
Asgari 12 m², içinde aşıların saklanabileceği buzdolabı, bir adet büro masası ve muayene masası olacak şekilde planlanmalıdır.

3.1.8. Emzirme Odası
Asgari 5 m² olmalı, içerisinde lavabo, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alt değiştirme masası, emzirme için koltuk olmalı ve acil çağrı butonu konulmalıdır. (ASM gruplandırma kriterlerindeki 15’inci ve 16’ıncı maddeler bu şekilde birleştirilmelidir.)

3.1.9. Tuvalet ve Lavabo
Bay ve bayan hastaların kullanabileceği asgari birer lavabo ve tuvalet olmalıdır. Bay ve bayan engelli hastalar için, müşterek kullanabilecekleri, içinde lavabosu bulunan 1adet tuvalet planlanmalıdır. Bay ve bayan personel için de ayrı ayrı lavabosu içinde olacak şekilde tuvaletler planlanmalıdır. Ayrıca bütün tuvaletlerde acil çağrı butonu bulundurulmalıdır.

3.1.10. Temizlik Odası
Temizlik odası, içerisinde malzeme dolabı, temiz ve kirli su tesisatı olacak şekilde asgari 3 m² lik olarak planlanmalıdır.

3.1.11. Kat Ofisi Odası
Kat ofisi odası ilgili tablolarda belirtilen asgari alanlara uygun yapıda, içinde lavabo, tezgâh ve tezgâh altı dolap olacak şekilde planlanmalıdır.

3.1.12. Jeneratör Odası
Asgari 5 m², ses izolasyonu ve yangın riskine karşı önlem alınacak ve dışarıdan girilebilecek şekilde bir oda planlanmalıdır.

3.1.13. Isı Merkezi
Bina, doğal gaz imkânı olan bölgelerde mümkün mertebe doğal gazla, doğal gaz imkânı yoksa kömürle ısıtılmalıdır. Isıtma kömürle olacaksa kömür depolama alanı yapılmalıdır.

3.1.14. Eğitim ve Toplantı Odası
Dört ve üzeri aile hekiminin olduğu binalarda tasarlanmalıdır. İçinde asgari 10 kişilik toplantı masası ve kütüphane olacak şekilde asgari 16m² planlanmalıdır.

3.1.15. Arşiv Odası
Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölme bulunmalıdır.(Kayıtlar elektronik ortamda arşivleneceğinden, bu odaya gerek olmayabilir.)

1 - 3 Hekimlik ASM Asgari Standart Tablosu I


4 - 6 Hekimlik ASM Asgari Standart Tablosu II3.2. ASM PLANLAMASINDA GÖZETİLECEK HUSUSLAR
a) Yeni yapılacak ASM’lerde görev yapacak aile hekimi sayısı azami 6 olmalıdır.
b) ASM planlanırken, ilgili tablolarda (Tablo 22 ve 23) oda sayısı ve alanları dikkate alınmalıdır.
c) ASM binaları, yapılacağı bölgenin coğrafi ve kültürel özelliklerine göre planlanmalıdır.
d) ASM ile TSM mücbir sebep yoksa aynı bina da planlanmamalıdır. Aynı binada planlama zaruri ise ASM’nin elektrik, su, ısınma sistemleri ve girişi ayrı planlanmalıdır.
e) ASM’nin 2 ve üzeri katlı olması durumunda zemin katta mutlaka engelli muayene odası planlanmalıdır.
f) ASM’nin hizmet alanları aynı mekânda planlanmalı, tuvalet ve lavabo gibi ortak alanlar hizmet alanının dışında olmalı, laboratuvar mümkünse hasta WC’lerine
yakın yere konumlanmalıdır.
g) Ayrıca özürlülerin hizmete kolayca ulaşımını sağlamak amacıyla, yeni yapılacak binalarda ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınmak suretiyle gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.THSK Çalışması

Yayınlanma: 5.1.2013 | Görüntülenme: 8439
  Yorum Abonelik
  Oyla!
  Yorum Yaz
  Yorumlar:
  paykasa 6.3.2016 19:07:25
  Hali hazırdaki baraka gibi, ya da daireden bozma aile hekimlikleri için böyle standartlar getirilmesi biraz hayalcilik. Sıfırdan bir bina olarak düşünülürse, güzel ve uygulanabilir bir proje olabilir. Paykasa
  Etiket Ekle
  Etiket:

  Kullanıcı:
  Parola:
  Yeni Üyelik Parola Hatırlat

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası  radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle